jogi nyilatkozat

Ezt a honlapot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által nyilvántartásba vett Dental Angels Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-320109, adószám: 26249913-2-41, székhely: 1015 Budapest, Hattyú utca 16. I./7.) tartja fent és üzemelteti a vonatkozó magyar jogszabályok szerint.

A honlap vagy bármely oldalának megnyitása az alábbi nyilatkozatban foglaltak elfogadását jelenti.

A honlap a Dental Angls Kft. tulajdona. A honlap tartalma - minden szöveg, kép, logo, grafika, kompozíció és programozás - a Dental Angls Kft. szellemi terméke, amely szerzői jogi, valamint a szellemi alkotásokra vonatkozó jogi védelem alatt áll. A honlap szöveges, illetve képi tartalmának vagy a tartalom bármely részének felhasználásához (átdolgozásához, terjesztéséhez, nyilvános bemutatásához, más szellemi alkotásba történő beépítéséhez stb.) a Dental Angls Kft. előzetes írásbeli engedélye szükséges. A honlap másolása, illetve teljes vagy részbeni tárolása, reprodukálása, egyes elemeinek, grafikai megoldásainak, szöveges tartalmainak, továbbá saját képeinknek más honlapba történő beépítése, elektronikus, papíralapú vagy bármilyen más módon történő publikálása, felhasználása tilos!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a honlap vagy egyes részeinek jogosulatlan felhasználása esetén érintett oldalanként, a jogtalan használat minden megkezdett hete után  100.000.- Ft+ÁFA összegű kötbért köteles megfizetni a Dental Angls Kft. részére! A jogosulatlan felhasználás tényének bizonyítása közokiratnak minősülő közjegyzői internetes tartalomtanúsítás igénybevételével történik. A kötbér összegét a tartalomtanúsítást követően kiszámlázzuk a jogosulatlan felhasználó részére. A kötbéren túl a jogosulatlan felhasználásból eredő esetleges kárainkat is érvényesítjük! A jelen honlap vagy bármely oldalának megnyitása a kötbér írásban történt, a Polgári Törvénykönyv 6:186. § (2) bekezdése szerinti kikötését és annak elfogadását jelenti!

A honlapon megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem minősülnek egészségügyi vagy egyéb tanácsadásnak. A honlapon található bármely információ nem használható egészségügyi tanács vagy vélemény helyettesítéseként, az információ közzététele nem keletkeztet fogászat-páciens jogviszonyt a látogató és a Dental Angls Kft. között. A megbízás minden esetben egyedi megállapodás alapján jön létre, a honlap tartalma sem részben, sem egészben nem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának. Bármilyen e-mail vagy chat fogadása a Dental Angls Kft. által nem keletkezteti egészségügyi (fogászati) szolgáltatásra vonatkozó megbízás elfogadását írásbeli megállapodás vagy megbízás nélkül. Írásbeli megállapodás vagy megbízás hiányában a Dental Angls Kft. nem kezel bizalmas információként semmilyen e-mailben vagy chaten érkezett információt. Az e-mail vagy chat útján történő kapcsolatfelvétel nem konkrét egészségügyi (fogászati) problémák kezelését szolgálja, hanem a személyes konzultációt készíti elő. 

A Dental Angls Kft. kifejezetten kizár minden, a honlap használatából eredő felelősséget. A Dental Angls Kft. nem vállal felelősséget a honlap esetleges tartalmi hibáiból, időszerűtlenségéből, pontatlanságából, elírásokból és technikai jellegű problémákból, valamint az ezekre történő hagyatkozásból eredő esetleges károkért. A Dental Angls Kft. érvényes írásbeli megállapodás vagy megbízás hiányában kizárja továbbá az e-mail vagy chat útján történő kapcsolatfelvételből, illetve az annak elmaradásából eredő felelősséget.

A Dental Angls Kft. fenntartja a jogot a honlap tartalmának részben vagy egészben, bármikor történő megváltoztására.

Minden jog fenntartva!